tagskader nordsjælland

Forsikringsskader

Når man er uheldig og har haft en skade på sin ejendom, der går over forsikringen, har man mulighed for at lade forsikringen sende håndværkere til at besigtige og udbedre skaden, eller man har mulighed for at hyre sin egen håndværker – så står man bare selv for koordineringen. Er det en større skade, vil forsikringens taksator stort set altid være inde over.

Hvem må udbedre forsikringsskader?

Alle certificerede håndværkere er godkendt til at udbedre forsikringsskader. Når man har med forsikringsskader at gøre, er det vigtige, at man følger gældende procedurer. Det betyder, at skaden først skal besigtiges, så skal der indgives et tilbud, som forsikringen skal godkende, og først da må man oftest påbegynde at udbedre skaden.


Jeg håndterer forsikringsskader og kan både bistå med besigtigelse og udbedring af skader som din håndværker. Det betyder, jeg varetager dine interesser, og at alt bliver lavet efter gældende regler, krav og bygningsreglement (BR18). - Og desuden med stor menneskelig forståelse og respekt.


Jeg tilbyder hurtig håndtering, grundig snak og tryghed. Lad mig hjælpe jer godt videre.Som tømrer og snedker kan jeg hjælpe med forsikringsskader såsom: 


indbrudsskade nordsjælland

Indbrudsskader

Udbedring af vinduer, døre, paneler og vægge mv. efter indbrud.


vandskade hillerød

Vandskader

Udskiftning af gulve, skabe, døre, gerigter og paneler, genopføring af lofter og lignende, der har lidt under vand.
stormskade sjælland

Stormskader

Dækker over en række skader en storm kan påføre et hus. Vinduer, der er gået itu eller har lidt anden skade, træer eller grene, der har beskadiget terrasse, tag, eller øvrige hus, ødelagt hegn, carport eller lignende.brandskade sjælland

Brandskader og hærværksskader:

Generel genopbygning, genetablering af vægge og lofter, udskiftning af spær, ødelagt træværk mm.råd og svampeskader norsjælland

Råd- og svampeskader og skader

forvoldt af skadedyr:

Uanset om din ejendom har fået en hård medfart af råd og svamp eller af skadedyr fra borebiller til gnavere, skal det udskiftes professionelt, og jeg står klar til at hjælpe.